نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

خاویار بلوگا

این دسته خاویار یکی از چهار قسم از دسته بندی اصلی خاویار بلوگا می باشد .

که از نظر سایز و قطر دان از سه دسته دیگر بلوگا پایین تر و کوچکتر میباشد.

دراین دسته بندی سایز قطر دان بین 2.8 تا 3 میلی متر متغیر می باشد .

نام ماهی که این خاویار ارزش مند ازآن استحصال می شود فیل ماهی یا”Huso Huso ” نام دارد .

جسه این ماهی بزرگ است و به همین منظور نام آن فیل ماهی قرار گرفته است .

زمان بلوغ و باروری این ماهی بین 13 تا 15 سال می باشد .

جالب آن است که این ماهیان می توانند عمری به درازای 100سال را داشته باشند .

این دسته ماهیان به جای مانده از دوران ژوراستیک هستند و به همین دلیل به آنان فسیل های زنده می گویند.

این دسته در گرید بندی خاویار رقم دو محسوب می گردد.

نوع رنگ دان می تواند خاکستری تیره یا خاکستری روشن باشد .

بی شک از نظر خواص با دیگر دسته های خاویار بلوگا تفاوت چندانی ندارد.

این نوع خاویار در بسته بندی های مختلف می تواند به عزیزان علاقه مند ارائه گردد.

انواع بسته بندی های این خاویار در حالت نرمال 50 گرمی یا بسته بندی شیلاتی همراه لفاف و نخ و پلمپ می باشد .

انواع دیگر بسته بندی

125 گرم و250 گرم می باشد .

بسته بندی 50 گرم می تواند در حالت سنتی آن یعنی شیشه همراه لفاف و نخ و پلمپ باشد یا به صورت قوطی فلزی یا پرستیژ ارائه شود .

دو بسته بندی 125 گرم و 250گرم تنها و فقط در بسته بندی قوطی فلزی (پرستیژ) ارائه می شود .