نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

خاویار آسترا

این دسته خاویار یکی از سه   دسته بندی اصلی خاویار آسترا  می باشد .

که از نظر سایز و قطر دان از دیگر هم دسته ای های خود پایین تر و کوچکتر می باشد.

دراین دسته بندی سایز قطر دان بین 2.5 تا 2.7 میلی متر متغیر می باشد .

نام ماهی که این خاویار ارزش مند ازآن استحصال می شود تاس ماهی  یا”acipenser persicus ” نام دارد .

جسه این ماهی متوسط  است .

نوع دیگر این ماهی چالباش یا ” acipenser gueldenstaedtii” می باشد.

زمان بلوغ و باروری این ماهی بین 7تا 12 سال می باشد .

جالب آن است که این ماهیان می توانند عمری به درازای 50سال را داشته باشند .

نوع رنگ دان می تواند طلایی روشن تا تیره با پس زمینه زیتونی  باشد .

بی شک از نظر خواص با دیگر دسته های خاویار آسترا تفاوت چندانی ندارد.

این نوع خاویار در بسته بندی های مختلف می تواند به عزیزان علاقه مند ارائه گردد.

انواع بسته بندی های این خاویار در حالت نرمال 50 گرمی یا بسته بندی شیلاتی همراه لفاف و نخ و پلمپ می باشد .

انواع دیگر بسته بندی

125 گرم و250 گرم می باشد .

بسته بندی 50 گرم می تواند در حالت سنتی آن یعنی شیشه همراه لفاف و نخ و پلمپ باشد یا به صورت قوطی فلزی یا پرستیژ ارائه شود .

دو بسته بندی 125 گرم و 250گرم تنها و فقط در بسته بندی قوطی فلزی (پرستیژ) ارائه می شود .